استخاره صفحه 597

صفحه 597
صفحه 598
صفحه
سوره
التین
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید با توكل به‌خدا اقدام كنید و از مشكلات نهراسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله سود خوبی خواهید کرد به‌خدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید.
X