استخاره صفحه 599

صفحه 599
صفحه 600
صفحه
سوره
بینه
آیه
8
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توكل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به تمامی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
از هر جهت مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید باعث آسایش روحی و گشایش مالی شما خواهد شد.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد و باعث افزایش اعتبارتان خواهد شد.
X