استخاره صفحه 601

صفحه 601
صفحه 602
صفحه
سوره
العصر
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان می‌رسید مراقب باشید که مرتکب حرام نشوید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است و باعث آرامش و رفع گرفتاری‌ها از شما می‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود در هر کاری خدا را فراموش نکنید.
X