استخاره صفحه 61

صفحه 61
صفحه 62
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
84
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله در کارتان موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است صدقه زیاد بدهید و موازین شرعی را رعایت کنید.
نتیجه معامله
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
X