استخاره صفحه 73

صفحه 73
صفحه 74
صفحه
سوره
آل عمران
آیه
174
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است به‌خدا توکل کن و نمازت را اول وقت بخوان ان‌شاءالله عاقبت بخیر می‌شوی.
نتیجه معامله
راستی در معامله و توکل به‌خدا رمز موفقیت است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X