استخاره صفحه 77

صفحه 77
صفحه 78
صفحه
سوره
نساء
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در هیچ حالتی خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج
همسر خوبی است از او فرزندان خوبی نیز نصیبتان می‌شود ان‌شاءالله مبارک است.
نتیجه معامله
پر منفعت است صدقه را فراموش نکنید و موازین شرعی را رعایت کنید.
X