استخاره صفحه 81

صفحه 81
صفحه 82
صفحه
سوره
نساء
آیه
20
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد تهمت و بهتان قرار می‌گیرید و پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
صبر کن خیری در این ازدواج نیست ان‌شاءالله مورد بهتری نصیب خواهد شد.
نتیجه معامله
زیاد به ظاهر توجه نکن ضرر می‌کنی.
X