استخاره صفحه 9

صفحه 9
صفحه 10
صفحه
سوره
بقره
آیه
58
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و انجام آن جز پشیمانی و ندامت چیزی بدنبال ندارد.
نتیجه ازدواج
اختلافات زیادی اتفاق می‌افتد و دچار مشکلات روحی و روانی زیادی خواهید شد.
نتیجه معامله
ضرر و زیان ناشی از انجام آن زیاد است و مشکلات زیادی به همراه دارد.
X