استخاره صفحه 97

صفحه 97
صفحه 98
صفحه
سوره
نساء
آیه
114
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با حفظ موازین شرعی و دادن صدقه اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است ۲ شرط بالا فراموش نشود.
نتیجه معامله
مورد پر منفعتی است بشرطی که موازین شرعی را رعایت کنید و صدقه‌ی در خوری بدهید.
X