خرمشهر، شهر خون آزاد شد

شنوندگان عزیز توجه فرمایید! خرمشهر، شهر خون آزاد شد

1:02 ثانیه
138.92 کیلوبایت

خبر فتح خرمشهر اینگونه به رهبر انقلاب رسید

4:33 ثانیه
1.05 مگابایت

هر چه هست از خداست

3:00 ثانیه
4.13 مگابایت

پلاک | شهید محمد جهان آرا

3:31 ثانیه
3.22 مگابایت

«شنوندگان عزیز توجه فرمایید! شنوندگان عزیز توجه فرمایید! خرمشهر، شهر خون آزاد شد!

X