روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
https://old.aviny.com/archive/War/12/30.aspx


روز شمار دفاع مقدس

30/12/63

اولين حمله موشكي ايران به شهر كركوك در ساعت 40/2 شب گذشته.

25/12/57

حمله 20 فروند هواپيماي عراقي به پايانه نفتي جزيره خارك

X