12 شهرویر سالروز شهادت "رئیسعلی دلواری" و روز مبارزه با استعمار

رییسعلی دلواری مبارز مشروطه‌خواه و بزرگ‌مردی بود که در جنگ جهانی اول، هدایت قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیرو‌های انگلیس را بر عهده داشت و توانست با مجاهدت و رهبری خود و در راستای حفاظت از ایران استعمار پیر را به زانو درآورد و در این راه جان خود را از دست داد.
X